Artilleri har sedan slutet av 1300-talet funnits vid slottet Tre Kronor i Stockholm. 1452 under Karl Knutssons krig var första gången "kärrebyssor" medförts i det rörliga fältkriget. Gustav II Adolf uppsatte 1623 ett artillerikompani om ca 300 man i Stockholm. En fast organisation fastställdes först 1718 och "Det Kongliga Artilleriregemente" bildades. Den 26 maj 1794 uppdelades Kungliga Artilleriregementet i Svea, Göta, Wendes och Finska Artilleriregementena. Svea Artilleriregemente räknar sedan dess den 26 maj som sin högtidsdag.

Kungliga Svea Artilleriregemente (A1) förlades vid uppdelningen 1794 till Stockholm, tidvis med enheter bl a i Vaxholm och Visby. Förbandet flyttade in i kaserner på Valhallavägen 1877. 1946-49 flyttade man till Rissne i Sundbyberg för att slutligen 1963 flytta till Linköping där man övertog LV2:s kaserner.

1996 tog riksdagen beslut om att lägga ned A1. Sista utbildningsåret blev 1996/97 och 1997-12-31 var hela regementet nedlagt.

Traditioner och föremål bärs vidare av bl a officerare som jobbar på andra regementen samt genom Sveaartilleriföreningen och Stiftelsen F d Kungl. Svea Artilleriregemente Officerskårs Samlingar och fonder.