Stiftelsen bildades 1980.

Stiftelsens ändamål är att vårda stiftelsens samlingar och behålla dem i lämplig miljö med militär anknytning, så att de på ett representativt sätt speglar f d officerskårens mässmiljö samt att förvalta stiftelsens fonder och övriga tillgångar.


Styrelsen:

Ordförande: Jerker Carlsson
Sekreterare: Conny Besterman
Kassör: Mikael Söderström
Ledamot: Mikael Bernhardsson
Ledamot: Christer Lundberg
Suppleanter: Per Sturk
Per Rönström

E-postadress: stiftelsen@sveaartilleri.se