Svea Artilleriregementes kamratförening bildades på regementets 140-årsdag den 26 maj 1934.


Medlemsavgifter

Årsavgiften är 100 kr och betalas före 1 februari till plusgirokonto 516 96-3. Den som vill bli ständig medlem betalar 1 500 kr och naturligtvis ingen årsavgift. Familjemedlem kan anslutas för 25 kr. Hedersmedlem, hedersledamot och hedersordförande erlägger ingen avgift. Naturligtvis går det mycket bra att betala frivilligt bidrag till tidningsfonden. Bidragsgivarnas namn publiceras i tidningen.


E-post- och bostadsadresser

Medlemmar med e-postadresser ombedes vänligen att sända dessa till sekreteraren, Rolf Bergman, sekreterare@sveaartilleri.se. Syftet är att minska kostnaderna för postala utskick och att enkelt kunna skicka ut kompletterande information angående aktiviteter m.m. Medlemmarna får då också gratis de digitala numren av nya tidningen Sveaartilleristen två gånger/år.

Meddela också bostadsadressändringar till sekreteraren. Detta gäller speciellt ständiga medlemmar som inte en gång/år betalar medlemsavgift men också de medlemmar som inte har e-postadress och som då får den nya tidningen Sveaartilleristen (en enkel kopia av den digitala tidningen) två gånger/år fr.o.m. 2014.

Alla medlemmar får också hyllningstelegram på jämna födelsedagar fr.o.m. 50-årsdagen till sin bostadsadress.


Styrelsen:

Ordförande: Mikael Bernhardsson
E-post: ordforande@sveaartilleri.se
Vice Ordförande: Magnus Engdahl
E-post: ordforande@sveaartilleri.se
Sekreterare: Rolf Bergman
E-post: sekreterare@sveaartilleri.se
Kassaförvaltare: Ulf Craemer
E-post: kassor@sveaartilleri.se
Redaktör / Webmaster: Mikael Söderström
E-post: redaktor@sveaartilleri.se
webmaster@sveaartilleri.se
Ledamöter: Christer Lordh
Pär Karlsson
Elisabeth Klippinger
Jerker Carlsson
Ledamöter Stockholmskommittén: Lars Werner
Christer Lundberg
Lars Röckert
Erik Hafström
Nils Ericsson
Revisorer: Peter Gagner-Geeber
Fredrik Almqvist
Revisorssuppleanter: Conny Besterman
Stephan Svensson
Valberedning: Johan Lagerquist
Ove Karlsson
Lars Werner

Adress:
Sveaartilleriföreningen
c/o Rolf Bergman
Skogslyckegatan 7
587 26 Linköping
Tel: 070-6742751