Sveaartilleristen ges ut som digital tidning med två nr/år och ett informationsblad (kopia av det digitala) utsänds till dem som inte har e-postadress.

Bidra gärna med material till tidnngen, mailas till redaktor@sveaartilleri.se.