Föregående kapitel Innehåll Nästa kapitel

Uträkning av subnät

Först lite repetition av omvandlingen av decimala tal till binära tal.

Binärt

<->

Summering av värden

 

Decimalt

11111111

 

128+64+32+16+8+4+2+1

 

255

00000001

 

0+0+0+0+0+0+0+1

 

1

10000000

 

128+0+0+0+0+0+0+0

 

128

10101010

 

128+0+32+0+8+0+2+0

 

170

Om vi istället omvandlar IP-adressen 192.168.100.30 till binär form blir det så här

Decimalt

<->

Summering av värden

 

Binärt

192

 

128+64+0+0+0+0+0+0

 

11000000

168

 

128+0+32+0+8+0+0+0

 

10101000

100

 

0+64+32+0+0+4+0+0

 

01100100

30

 

0+0+0+16+8+4+2+0

 

00011110

och svaret blir alltså 11000000 10101000 01100100 00011110 varje tal uttrycks i 8 bitar vilket kallas för en oktett (Grek okto=8).

Den defaulta subnätmasken för ett klass C nät är 255.255.255.0 eller 11111111 11111111 11111111 00000000 i binär form. Har du ett klass C nät t ex 192.168.100.0 så har du också denna subnätmask. I ett sådant nät blir adressen 192.168.100.0 nätnummer och kan alltså ej användas till en nodadress. 192.168.100.255 är broadcastadress och kan inte heller användas. Kvar blir således 192.168.100.1-254, 254 st noder på nätet.

Om du vill dela upp ditt nät i subnät gör du följande uträkningar:

Med subnätmasken 11111111 11111111 11111111 00000000 ettor utgör vad som är nätid och nollor vad som är nodid. För att dela uppett nät måste man ta av nodid och göra till subnätid dvs förlänga med ettor. Ett subnätmask eller ett nodid kan inte bestå av bara ettor eller bara nollor.

Nät

Subnät/Noder

 

 

11111111 11111111 11111111

10000000

255.255.255.128

kan ej användas

11111111 11111111 11111111

11000000

255.255.255.192

 

11111111 11111111 11111111

11100000

255.255.255.224

 

11111111 11111111 11111111

11110000

255.255.255.240

 

11111111 11111111 11111111

11111000

255.255.255.248

 

11111111 11111111 11111111

11111100

255.255.255.252

 

11111111 11111111 11111111

11111110

255.255.255.254

kan ej användas

Om vi använder subnätmask 255.255.255.192 enligt nedan får du 2 nät.

Nätmask

Subnät/Noder

192.168.100.x

 

255.255.255.192

01000000

192.168.100.64

1:a nätnumret

255.255.255.192

 

192.168.100.65-126

nodid på 1:a nätet

255.255.255.192

01111111

192.168.100.127

1:a broadcastadressen

255.255.255.192

10000000

192.168.100.128

2:a nätnumret

255.255.255.192

 

192.168.100.129-190

nodid på 2:a nätet

255.255.255.192

10111111

192.168.100.191

2:a broadcastadressen

Som du ser får vi två nät med 62 nodadresser i varje om vi använder nätmasken 255.255.255.192.

Om vi använder subnätmask 255.255.255.224 enligt nedan får du 6 nät.

Nätmask

Subnät/Noder

192.168.100.x

 

255.255.255.224

00100000

192.168.100.32

1:a nätnumret

255.255.255.224

 

192.168.100.33-62

nodid på 1:a nätet

255.255.255.224

00111111

192.168.100.63

1:a broadcastadressen

255.255.255.224

010000000

192.168.100.64

2:a nätnumret

255.255.255.224

 

192.168.100.65-94

nodid på 2:a nätet

255.255.255.224

01011111

192.168.100.95

2:a broadcastadressen

255.255.255.224

011000000

192.168.100.96

3:e nätnumret

255.255.255.224

 

192.168.100.97-126

nodid på 3:e nätet

255.255.255.224

01111111

192.168.100.127

3:e broadcastadressen

255.255.255.224

100000000

192.168.100.128

4:e nätnumret

255.255.255.224

 

192.168.100.129-158

nodid på 4:e nätet

255.255.255.224

10011111

192.168.100.159

4:e broadcastadressen

255.255.255.224

101000000

192.168.100.160

5:e nätnumret

255.255.255.224

 

192.168.100.161-194

nodid på 5:e nätet

255.255.255.224

10111111

192.168.100.195

5:e broadcastadressen

255.255.255.224

110000000

192.168.100.196

6:e nätnumret

255.255.255.224

 

192.168.100.197-222

nodid på 6:e nätet

255.255.255.224

11011111

192.168.100.223

6:e broadcastadressen

Som du ser får vi sex nät med 30 nodadresser i varje om vi använder nätmasken 255.255.255.192.

Om man fortsätter att räkna på detta sätt får man följande

Nätmask

Antal subnät

Antal noder/subnät

255.255.255.192

2

62

255.255.255.224

6

30

255.255.255.240

14

14

255.255.255.248

30

6

255.255.255.252

62

2

Föregående kapitel Innehåll Nästa kapitel